Vandregnskaber.dk

Priser

Aftales efter opgaveafklaring – men vi giver også gerne et tilbud.

Økonomiområdet

 • Bogføring
 • Saldobalance
 • Momsopgørelse
 • Vandafgift af ledningsført vand
 • Årsregnskab
 • Debitorstyring
 • Evt. betaling af regninger

Vandværksservice

 • Kundeservice
 • Årsopgørelser og a conto afregninger
 • Flytteopgørelser
 • Rykkerskrivelser
 • Aflæsningskort
 • Aflæsningsservice pr. telefon eller internet
 • Samarbejde med spildevand
 • Målerkontrol

Service

 • Tilbud om kontorfaciliteter
 • Hjemmesideløsning
 • Indkaldelse til møder
 • Møde ved generalforsamling
 • Samarbejde med Microwa